Menu

PFT Bolero

Snadno ovladatelné PFT BOLERO lze použít v mnoha oblastech, je kombinací omítačky, dopravního čerpadla a torkretovacího stroje. Když je třeba zpracovat materiály s delším časem míchání, je PFT BOLERO perfektním řešením.

Při otáčení mísící hřídele vlevo je materiál permanentně promícháván. Během otáčení vpravo se zapojí dopraví čerpadlo a dopravuje hotový namíchaný materiál.

Široké spektrum materiálů, které potřebují intenzivní míchání případně čas k bobtnání, jako například:

  • zárubňové, kotevní a lepicí malty
  • žáruvzdorné malty
  • více komponentní materiály
  • bentonit
  • strukturální a akustické omítky
  • nivelační hmoty a potěry

Cena produktu dohodou

Poptávka produktu