Objednávka

Zde můžete zadat svůj požadavek. Zdarma poskytneme konzultaci k výběru stroje, dodáme nový nebo dovezeme použitý stavební stroj, uvedeme ho do provozu a zaškolíme obsluhu. Poskytneme komplexní servis včetně dodávky náhradních dílů.

Adresa / Sídlo firmy
Popis stroje
  1. Zavazujeme se, že poskytnuté adresné údaje nebudou sděleny žádné třetí osobě
  2. Vámi sdělené údaje nám slouží pouze pro hrubou orientaci, abychom si dokázali udělat předběžnou představu co potřebujete.
  3. Poskytnuté údaje nezakládají žádné právní nároky, kterékoliv ze stran.
  4. Veškeré cenové relace a možný návrh řešení budou konzultovány osobně.
  5. Nabídku možného řešení a kalkulaci ceny, resp. finanční náročnost zvoleného řešení, sdělíme v nejkratším možném termínu zájemci o naše služby.
    Nejdéle však do týdne od data konzultace s naším pracovníkem.